Now showing items 1-2 of 2

  • Кыл но кылбурет 

   Ванюшев, Василий Михайлович; Макарова, Екатерина Васильевна (Удмуртский университет, 2004)
   В. М. Ванюшев кылбурчилэн, кылосбур тодосъя докторлэн но Е. В. Макарова егит кылбурчилэн студентъёсын ужаны та юрттэтазы удмурт кылбуръёс вылын эскеремын, кыӵе амалъёсын кылбуретысь кыл бадӟыма, трос пӧртэм малпанъёсты ...
  • Кыл но кылбурет 

   Ванюшев, Василий Михайлович; Макарова, Екатерина Васильевна (Удмуртский университет, 2003)
   В. М. Ванюшев кылбурчилэн, кылосбуртодосъя докторлэн но Е. В. Макарова егит кылбурчилэн студентъёсын ужаны та юрттэтазы удмурт кылбуръёс вылын эскеремын, кыӵе амалъёсын кылбуретысь кыл бадӟыма, трос пӧртэм малпанъёсты но ...