Now showing items 1-1 of 1

    • Sinuga ja sinuta 

      Liiv, Juhan (Инвожо, 2006)
      Юхан Лиив (30.04.1864-1.12.1913) - эстон кылбуретын бадӟымез кизили, та кылбурчилэсь одӥгзэ ке но кылбурзэ тодэ котькудӥз эстон адями. Шуо: «Котькудӥзлэн туала эстон кылбурчилэн творчествоязы вань Юхан Лиивлэсь асэстэм ...